češtinaangličtina

Sociální odpovědnost

vytisknout

V naší společnosti žije mnoho lidí, kteří potřebují pomoc - ať již vzhledem ke svým zdravotním omezením, sociálnímu vyloučení či jiným okolnostem. Bez pomoci druhých bývá výrazně snížena kvalita jejich života.

VUS ONDRÁŠ se snaží v rámci svých možností pomáhat, a to zejména spolupořádáním benefičních a charitativních koncertů a představení, jejichž výtěžky putují vždy na konkrétní druh pomoci.


2005

Jeden z prvních benefičních koncertů se uskutečnil v prosinci 2005 v brněnském „Červeném kostele“ a výtěžek putoval do sdružení Podané ruce.

 

2006

V květnu 2006 bylo v prostorách charitního domu pro zdravotně postižené BETANY Boskovice slavnostně předáno do užívání vozidlo Volkswagen transporter pro 9 osob se speciální úpravou na převoz vozíčkářů. Finance na pořízení tohoto vozidla byly částečně získány ze sbírky uskutečněné v rámci vystoupení VUS ONDRÁŠ.

 

Koncerty pro Centrum Paraple

Centrum Paraple (  www.paraple.cz  ) otevřel v roce 1994 s pomocí Zdeňka Svěráka Svaz paraplegiků - občanské sdužení lidí ochrnutých po poranění míchy. Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ uvedl v prosinci 2006 tři vánoční koncerty a na Konto Paraple putovalo více než 62 000 Kč.

 

2008

V lednu 2008 se uskutečnil Benefiční Tříkrálový koncert s Ondrášem pro Klokánek.

Klokánek 2008.jpg

Pod názvem Klokánek fungují na mnoha místech naší republiky rodinná zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Výtěžek z tříkrálového koncertu ve výši 153 793 Kč putoval do Klokánku v Brně-Líšni.

 

2009

Benefiční koncerty „Povodně“

Letní měsíce 2009 byly poznamenány neštěstím i tragickými příběhy mnoha lidí na celém území naší republiky. Bleskové povodně přicházely bez varování a útočily nevídanou a zničující silou. Škody se vyšplhaly do astronomických částek a my jsme se rozhodli, že je třeba hledat všechny cesty, jak zmírnit lidskou beznaděj, strach o holou existenci a alespoň nepatrně přispět k nápravě.

Již v průběhu F SCÉNY 2009 jsme opakovaně vyzývali diváky, aby formou dárcovských SMS přispěli na konto Člověk v tísni. Na F SCÉNU totiž měli všichni vstup zdarma a tak ušetřené peníze mohly putovat potřebným.

Druhou velkou benefiční „povodňovou“ akcí byly dva koncerty konané v září 2009 v Mahenově divadle ve prospěch humanitární organizace ADRA. Jejich celkový výtěžek 103 800 Kč byl převeden na speciální povodňové konto ADRY.

ADRA 2009_1.jpg ADRA 2009.jpg

VUS ONDRÁŠ se rozhodl pomáhat i v dalším období. Se schválením MO ČR nabídl prostřednictvím hejtmanů všech krajů v České republice zdarma svá vystoupení pro obce postižené letošními povodněmi. Lidé v tíživé situaci potřebovali kromě peněz také povzbuzení, možnost odreagování a pocit sounáležitosti, aby se mohli lépe vyrovnávat s problémy a starostmi. Ukázalo se, jak významná je i tato forma pomoci.

 

2010

Zahájení dlouhodobé spolupráce VUS ONDRÁŠ s Československou obcí legionářskou (ČsOL)

Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ od roku 2010 velmi úzce spolupracuje s Československou obcí legionářskou, která vyhlásila veřejnou sbírku na podporu a doplnění vybavení Domovů péče o veterány II. světové války. Smyslem sbírky je jednak připomenutí významu československých legií pro naši republiku a jednak snaha pomoci dosud žijícím veteránům druhé světové války.

Dvanáctero 2010.jpg Juráškovy noty 2010.jpg

Peníze ve prospěch této sbírky byly prostřednictvím VUS ONDRÁŠ získávány několika formami:

Dvě velká benefiční představení (jarní premiéra programu Dvanáctero v Janáčkově divadle Brno a koncert Juráškovy noty v září 2010 v Mahenově divadle Brno). Výtěžek ze vstupného z obou těchto koncertů byl připsán na účet veřejné sbírky.

Další forma byla s úspěchem využita v průběhu XIII. ročníku cyklu letních folklorních večerů F SCÉNA 2010. Zde byla po celou dobu konání všech 17 představení instalována pokladnička, do které mohli diváci přispět libovolnou částkou.

Propagace sbírky probíhala i dalšími formami – byla zmiňována na většině vystoupení VUS ONDRÁŠ v tištěných programech, v průvodním slově a na speciálním banneru, kde bylo uvedeno číslo sbírkového účtu. Kombinací všech forem veřejné sbírky se v roce 2010 podařilo nashromáždit téměř 125 000 Kč.

 

2011

Pokračování spolupráce s Československou obcí legionářskou

Ve prospěch veřejné sbírky na doplnění vybavení Domovů péče o druhoválečné veterány byly po celý rok 2011 zasílány peníze dobrovolně získávané od diváků v rámci vybraných vystoupení VUS ONDRÁŠ na mnoha místech naší republiky. K těmto drobným příspěvkům přibyl i výtěžek ze vstupného u dvou velkých benefičních projektů:F SCÉNA 2011 (23.6. – 23.7.) a hudební koncert VUS ONDRÁŠ Zbojnické chodníčky (říjen 2011, Mahenovo divadlo) V roce 2011 se podařilo nashromáždit více než 86 000 Kč.

Projekt Vlčí máky válečným veteránům - VUS ONDRÁŠ byl v roce 2011 aktivně zapojen do dalšího projektu, který organizovala ČsOL–jednota Valtice. Ta v průběhu roku uspořádala sérii benefičních koncertů a vystoupení VUS ONDRAŠ v několika obcích a městech Jihomoravského kraje. Na vystoupeních bylo vybíráno dobrovolné vstupné, které rovněž putovalo na konto určené pro zlepšení životních podmínek druhoválečných veteránů.

Debra 2011.jpg

 

2012

Pokračování spolupráce s Československou obcí legionářskou

Výtěžek z projektu F SCÉNA 2012 (červen 2012) činil 73 400 Kč a byl poukázán na konto veřejné sbírky určené pro druhoválečné veterány ke zlepšení podmínek jejich života.

 

 

2013

Pokračování spolupráce s Československou obcí legionářskou

Všechna představení F SCÉNY 2013 (červen/červenec 2013) byla benefiční. Výtěžek ze vstupného, který činil 72 424 Kč, byl poukázán na konto veřejné sbírky určené na doplnění vybavení Domovů péče o válečné veterány na základě spolupráce s Československou obcí legionářskou.

 

2014

Pokračování spolupráce s Československou obcí legionářskou

Koncerty k 60. výročí Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ 10. a 12. 10. 2014 byly benefiční. Čistý výtěžek z těchto dvou koncertů činil 76 450 Kč a byl prostřednictvím Folklorního sdružení JÁNOŠÍK převeden ve prospěch organizací ÚSMĚVY o.s. pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám a Centrum sociálních služeb, p.o. Brno, Domov pro osoby se zdravotním postižením - Tereza. Podrobnější informace o vyúčtování veřejné sbírky naleznete na webu FOS JÁNOŠÍK

2015

Pokračování spolupráce s Československou obcí legionářskou

Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ již tradičně spolupracuje s Československou obcí legionářskou a pravidelně svým účinkováním podporuje sbírku na dovybavení Domovů péče o válečné veterány.

Nejinak tomu bylo i při premiéře lidového tanečního divadla Příběh zbojníka, kde výtěžek ze vstupného činil 27 820 Kč.

Dalšími benefičními akcemi byly F SCÉNA 2015 či vystoupení v jízdárně valtického zámku 16. 7. 2015. Vstup na obě akce byl volný, a tak přispěli diváci svými finančními prostředky do kasičky na zmíněnou sbírku a pomohli dobré věci krásnou částkou 42 132 Kč, za což velmi děkujeme.

 

Za období 2005–2015 se podařilo prostřednictvím koncertů VUS ONDRÁŠ nashromáždit a různými formami předat potřebným téměř 1 milion Kč.

 

 

Kalendář

září 2018

září 2018
poútstčtsone
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Program

Nejbližší představení

Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno


je významným subjektem v oblasti realizace mnoha kulturních akcí v městě Brně i po celé republice.
Je zřizovatelem Dětského tanečního studia ONDRÁŠEK.