Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas Vojenskému uměleckému souboru ONDRÁŠ, se sídlem v Brně, ulice Štefánikova  53a Brno, PSČ 662 10, IČO 60162694, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zpracovával tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • e-mail
  • PSČ

Jméno, příjmení, e-mail a PSČ je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zasílání newsletteru VUS ONDRÁŠ. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Souhlas poskytujete na dobu neurčitou a můžete jej kdykoliv odvolat, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje VUS ONDRÁŠ. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, popřípadě požadovat omezení zpracování či výmaz těchto osobních údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.
Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ
Štefánikova 53a
662 10 Brno
Česká republika


E-mail: info@vusondras.cz
Informace: +420 973 442 046

 
Sledujte nás! VUS Ondráš na Facebooku VUS Ondráš na Youtube VUS Ondráš na Instagramu